Βρίσκεσαι:
  • Εκπομπές
  • Δια ..γνώσης

Δια γνώσης 19-6-2015

29 Προβολές

Από lamiastar στις 2015-06-20

Δια γνώσης 19-6-2015


Tags:

Κατηγορίες: Δια ..γνώσης


Δια ..γνώσης

Σελίδα
Περιγραφή:
Η εκπομπή "Δια... γνώσης", με την γνώση δηλαδή και την σωστή ενημέρωση, στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση του κοινού σε θέματα υγείας, με την Σοφία Ηλιοπούλου

Copyright © 2012 Lamiastar. All rights reserved.